Lime 4 calibro 1,20

Lime 4 calibro 1,20

€75,00 200mt - €7,50 12mt

Lime 4  rough calibro 1,28

Lime 4 rough calibro 1,28

€80,00 200mt - €8,00 12mt

Blackburn (BB) calibro 1,25 - 1,30

Blackburn (BB) calibro 1,25 - 1,30

€ 65,00 200mt - € 6,00 12mt

Blackburn Penta (BBP) calibro 1,25

Blackburn Penta (BBP) calibro 1,25

€ 79,00 200mt - € 7,50 12mt

Blackburn PentaTwisted (BBPT) calibro 1,27

Blackburn PentaTwisted (BBPT) calibro 1,27

€ 88,00 200mt - € 8,50 12mt

Orange Power (ORP) calibro 1,23

Orange Power (ORP) calibro 1,23

€ 63,00 200mt - € 6,00 12mt

Aqua Power (AQP) calibro 1,25

Aqua Power (AQP) calibro 1,25

€ 66,00 200mt - € 6,00 12mt

FluopowerEVO (FLP) calibro 1,25-1,30

FluopowerEVO (FLP) calibro 1,25-1,30

€ 75,00 200mt - € 7,50 12mt

Softpower6 (SFP) calibro 1,20-1,25

Softpower6 (SFP) calibro 1,20-1,25

€80,00 200mt - €8,00 12mt

Green power EVO calibro 1.25

Green power EVO calibro 1.25

€ 80,00 200mt - € 8,00 12mt

Octoblaze calibro 1,21

Octoblaze calibro 1,21

€ 91,00 200mt - € 8,50 12mt

Metal Tour  1,20- 1,25

Metal Tour 1,20- 1,25

€ 110,00 200mt - € 11,00 12mt

Metal 8 calibro 1,20- 1,25

Metal 8 calibro 1,20- 1,25

€ 110,00 200mt - € 11,00 12mt

Dynamite (DYN) calibro 1,22 - 1,28

Dynamite (DYN) calibro 1,22 - 1,28

€ 63,00 200mt - € 6,00 12mt

Vortex Turbo calibro 1.25

Vortex Turbo calibro 1.25

€ 82,00 200mt - € 8,00 12mt

Vortex Turbo6 calibro 1,14 - 1.20 - 1,25 - 1,30

Vortex Turbo6 calibro 1,14 - 1.20 - 1,25 - 1,30

€ 86,00 200mt - € 8,00 12mt

Vortex tour calibro 1.25-1,30

Vortex tour calibro 1.25-1,30

€ 100,00 200mt - € 10,00 12mt

Vortex 6 Alu calibro 1,25

Vortex 6 Alu calibro 1,25

€ 100,00 200mt - € 10,00 12mt

Vortex 7 Carbon calibro 1,25

Vortex 7 Carbon calibro 1,25

€ 100,00 200mt - € 10,00 12mt

Gut Power calibro 1,25 – 1,30

Gut Power calibro 1,25 – 1,30

€ 180,00 200mt - € 15,00 12mt

Legendary calibro 1.30

Legendary calibro 1.30

€ 105,00 200mt - € 10,50 12mt

Technoace NX calibro 1,30 – 1,35

Technoace NX calibro 1,30 – 1,35

€ 125,00 200mt - € 12,50 12mt

Spiral calibro 1.30

Spiral calibro 1.30

€ 97,00 200mt - € 9,00 12mt

Kevgut calibro 1,20-1,25

Kevgut calibro 1,20-1,25

€ 225,00 200mt - € 20,00 12mt

IcePower 1,20

IcePower 1,20

ICP 1,20